طرح ترافیک

۱۳۹۸-۰۴-۱۶

نارضایتی مردم از طرح ترافیک جدید

نارضایتی مردم از طرح ترافیک جدید نماینده مردم تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس مجلس شورای اسلامی فرمودند: طرح جدید ترافیک ، با هدف کاهش بار […]