تایرهای بدون باد یا Tweel

۱۳۹۸-۰۴-۰۳

تایرهای بدون باد یا Tweel

تایرهای بدون باد یا Tweel – تایرهایی که پنچر نمی‌شوند. همونطور که مشخص می باشد تایرها بخش اصلی یک خودرو را تشکیل میدهند. پس ساخت چنین […]