بیمه شخص ثالث

۱۳۹۸-۰۱-۲۶

افزایش حق بیمه شخص ثالث خودرو ها در سال جدید

افزایش حق بیمه شخص ثالث خودرو ها در سال جدید با افزایش نرخ تغییر یافته حق بیمه شخص ثالث خودرو مواجه خواهیم بود. حق بیمه شخص […]