بنزین آزاد

۱۳۹۸-۰۲-۱۱

جزئیات قیمت بنزین سهمیه ای و آزاد

جزئیات قیمت بنزین سهمیه ای و آزاد به نقل از خبرگزاری، از فردا شب ساعت 24 سهمیه بندی بنزین آغاز خواهد شد. قیمت هر لیتر بنزین […]