اعتراض بی ام و

۱۳۹۷-۰۴-۱۱

هشدار جدی شرکت بی ام و به قانون گذاران آمریکا

اعتراض شرکت ب‌ام‌و به تهدیدهای ترامپ رئیس جمهور آمریکا : شرکت بی ام و آلمان با ارسال هشدار جدی به قانون گذاران آمریکا این چنین گفته […]